จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ


    โดยร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช (นางดลตภร โพธิ์ศิริ) และบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช