รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) ได้ลงตรวจเยี่ยม


    รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมแปลงนาของนางรัตนา ดังสะท้าน เกษตรกรทำนาที่ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแปลงนาแห่งนี้เป็นแปลงนาข้าวที่กรมการข้าวดำเนินการทดสอบปลูกข้าวเจ้าพันธุ์หอมจันทร์ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงดำเนินการคัดพันธุ์เพื่อให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ และนำมาทดสอบปลูกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชดูแล โดยข้าวหอมจันทร์นี้เป็นข้าวพื้นถิ่นทางภาคใต้แถบ จังหวัด พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมบริโภคในพื้นที่ ทั้งนี้คาดว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวอีกพันธุ์หนึ่งที่กรมการข้าวเตรียมเสนอขอรับรองพันธุ์ในเร็วๆนี้
ข้าวพันธุ์หอมจันทร์นี้เป็นข้าวเจ้า ไวต่อช่วงแสง ต้นสูงประมาณ 166 เซนติเมตร ออกดอกประมาณ วันที่ 24 ธันวาคม ทรงกอและ แผ่นใบสีเขียว ปล้องสีม่วง คอรวงยาว ระแง้ถี่ ยอดเกสรตัวเมียสีม่วงดำ ยอดดอกสีแดง จำนวนเมล็ดข้าวเปลือก 100 เมล็ด หนัก 3.60 กรัมคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล มีท้องไข่น้อย ปริมาณอะมิโลส 21.70 เปอร์เซ็นต์นับเป็นข้าวเจ้าที่มีความนุ่มปานกลาง