ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
  •   2021-10-15 10:35:15    126     4

เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 


  • 994903 bytes