โรงเรียนบ้านกุยเหนือ


    โรงเรียนบ้านกุยเหนือ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ รับข้าวเปลือกพันธุ์ กข77

    โรงเรียนบ้านกุยเหนือ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ รับข้าวเปลือกพันธุ์ กข77 เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใสฯ