โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565


    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565