ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

จัดกิจกรรมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-02-01 10:18:33

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-01-07 10:23:39

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจเเปลงศูนย์ข้าวชุมชน

ตรวจเเปลงศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-11-15 10:01:51

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

โดยร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-10-21 14:43:06

อ่านต่อ...
Sample project image

รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) ได้ลงตรวจเยี่ยม

รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-10-18 13:54:07

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เมืองคอน ติวเข้มตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข้าว และรับฟังปัญหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน โดยมี นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-09-15 09:21:35

อ่านต่อ...
Sample project image

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-09-10 13:50:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามซื้อครุภัณฑ์ นาเเปลงใหญ่

ิดิดตามการจัดซื้อคุรุภัณของเเปลงใหญ่ยกระดับ เเปลงใหญ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพังไกล อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-08-23 08:49:38

อ่านต่อ...
Sample project image

การเตือนภัยการระบาดของโรคไหม้

การเตือนภัยการระบาดของโรคไหม้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-11-03 15:12:16

อ่านต่อ...
Sample project image

เตือนภัยการเฝ้าระวังการระบาดของเเมลงหล่า

เตือนภัยการเฝ้าระวังการระบาดของเเมลงหล่า

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-11-03 15:00:39

อ่านต่อ...
Sample project image

เตือนภัยการระบาดของข้าววัชพืช

การระบาดของข้าววัชพืชในระยะออกดอก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-08-23 09:10:00

อ่านต่อ...
Sample project image

เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้

เเจ้งเตือนภัยเกษตรกร เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-29 09:36:19

อ่านต่อ...

การบริการ


บริการด้านการเกษตร


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง