ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-06-24 08:33:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคัดเลือกประธาน และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน

นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกประธาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-06-16 10:21:46

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมพัฒนา อาสา

นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ และลูกจ้าง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-06-16 10:16:02

อ่านต่อ...
Sample project image

การประเมินคัดเลือกจ้างเหมาบริการดีเด่น

ยินดีต้อนรับคณะประเมินคัดเลือกจ้างเหมาบริการดีเด่น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-06-16 10:10:43

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดกิจกรรมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-02-01 10:18:33

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-01-07 10:23:39

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจเเปลงศูนย์ข้าวชุมชน

ตรวจเเปลงศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-11-15 10:01:51

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

โดยร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-10-21 14:43:06

อ่านต่อ...
Sample project image

การเตือนภัยการระบาดของโรคไหม้

การเตือนภัยการระบาดของโรคไหม้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-11-03 15:12:16

อ่านต่อ...
Sample project image

เตือนภัยการเฝ้าระวังการระบาดของเเมลงหล่า

เตือนภัยการเฝ้าระวังการระบาดของเเมลงหล่า

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-11-03 15:00:39

อ่านต่อ...
Sample project image

เตือนภัยการระบาดของข้าววัชพืช

การระบาดของข้าววัชพืชในระยะออกดอก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-08-23 09:10:00

อ่านต่อ...
Sample project image

เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้

เเจ้งเตือนภัยเกษตรกร เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-29 09:36:19

อ่านต่อ...

บริการด้านการเกษตร


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง