ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เมืองคอน ติวเข้มตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข้าว และรับฟังปัญหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน โดยมี นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-09-15 09:21:35

อ่านต่อ...
Sample project image

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-09-10 13:50:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามซื้อครุภัณฑ์ นาเเปลงใหญ่

ิดิดตามการจัดซื้อคุรุภัณของเเปลงใหญ่ยกระดับ เเปลงใหญ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพังไกล อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-08-23 08:49:38

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมการส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร

ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-08-06 15:34:55

อ่านต่อ...
Sample project image

Field Day

ศููนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-21 15:01:41

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-21 14:59:28

อ่านต่อ...
Sample project image

โรงเรียนชุมชนใหม่

โรงเรียนชุมชนใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-21 14:43:31

อ่านต่อ...
Sample project image

โรงเรียนบ้านกุยเหนือ

โรงเรียนบ้านกุยเหนือ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ รับข้าวเปลือกพันธุ์ กข77

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-21 14:37:28

อ่านต่อ...
Sample project image

เตือนภัยการระบาดของข้าววัชพืช

การระบาดของข้าววัชพืชในระยะออกดอก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-08-23 09:10:00

อ่านต่อ...
Sample project image

เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้

เเจ้งเตือนภัยเกษตรกร เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-29 09:36:19

อ่านต่อ...

การบริการ


บริการด้านการเกษตร