รายงานรับรองพันธุ์ข้าว


ข้าวเหนียวพันธุ์ดำดาษ 20

เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงเเสง อายุวันออกดอก 50 เปอร์เซนต์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-10-18 14:45:29

อ่านต่อ...

ไข่มดริ้น 3

เป็นข้าวพื้นเมืองที่ได้รวบรวมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2538

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-10-18 14:07:24

อ่านต่อ...

ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62

ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวจ้าไวต่อช่วงเเสง พันธุ์พื้นเมือง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-10-18 14:01:24

อ่านต่อ...