ภาพกิจกรรม


จัดกิจกรรมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-02-01 10:18:33

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2022-01-07 10:23:39

อ่านต่อ...

ตรวจเเปลงศูนย์ข้าวชุมชน

ตรวจเเปลงศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-11-15 10:01:51

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

โดยร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-10-21 14:43:06

อ่านต่อ...

รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) ได้ลงตรวจเยี่ยม

รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-10-18 13:54:07

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เมืองคอน ติวเข้มตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข้าว และรับฟังปัญหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน โดยมี นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-09-15 09:21:35

อ่านต่อ...

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-09-10 13:50:48

อ่านต่อ...

ติดตามซื้อครุภัณฑ์ นาเเปลงใหญ่

ิดิดตามการจัดซื้อคุรุภัณของเเปลงใหญ่ยกระดับ เเปลงใหญ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพังไกล อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-08-23 08:49:38

อ่านต่อ...

เข้าร่วมการส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร

ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-08-06 15:34:55

อ่านต่อ...

Field Day

ศููนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-21 15:01:41

อ่านต่อ...

ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-21 14:59:28

อ่านต่อ...

โรงเรียนชุมชนใหม่

โรงเรียนชุมชนใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-21 14:43:31

อ่านต่อ...