ข้อมูลภัยเเละสถานการณ์


การเตือนภัยการระบาดของโรคไหม้

การเตือนภัยการระบาดของโรคไหม้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-11-03 15:12:16

อ่านต่อ...

เตือนภัยการเฝ้าระวังการระบาดของเเมลงหล่า

เตือนภัยการเฝ้าระวังการระบาดของเเมลงหล่า

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-11-03 15:00:39

อ่านต่อ...

เตือนภัยการระบาดของข้าววัชพืช

การระบาดของข้าววัชพืชในระยะออกดอก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-08-23 09:10:00

อ่านต่อ...

เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้

เเจ้งเตือนภัยเกษตรกร เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-29 09:36:19

อ่านต่อ...