ข่าวประชาสัมพันธ์


นาเเปลงใหญ่

อบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรเเบบเเปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-20 14:59:26

อ่านต่อ...

ทฤษฎีใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-07 10:54:53

อ่านต่อ...

นาอินทรีย์

นาอินทรีย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-07 10:50:53

อ่านต่อ...

ศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ เวทีชุมชน

ศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ เวทีชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช วันที่ 2021-07-07 10:41:24

อ่านต่อ...