สถานที่ตั้งและติดต่อ

   
ที่อยู่:
เลขที่ 70 หมู่ที่ 10
ตำบลบางจาก
อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80330

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: โทรศัพท์ ( TEL ) : 0-7539-9012
แฟกซ์: โทรสาร ( FAX ) : 0-7539-9012