โครงทฤษฎีใหม่ 23240462

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562