จัดนิทรรศการมหาลัยศรีวิชัย

 

 

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายประภาส หนูนุ่น พนักงานประจำสำนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ นิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน งานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562