ตรวจเยี่ยมเเปลงเกษตรกรจากผลกระทบ

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวิเชียร พงศาปาน หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกตรวจเยี่ยมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวอำเภอท่าศาลา อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช