ออกสุ่มสำรวจและติดตามสถานการณ์ แมลง โรค วัชพืช

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ออกสุ่มสำรวจและติดตามสถานการณ์ แมลง โรค วัชพืช และสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกรพื้นที่นาแปลงใหญ่