บิดาฝนหลวง

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561  โดยมีนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครศรีธรรมราช