สีสรรพรรณไม้

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดนิทรรศการงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561