สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา