ประชุมติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561