คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ พระพรมหม

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561