วันข้าวเเละชาวนา 2561

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่ง