ปลูกต้นไม้ปล่อยปลา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เเละจ้างเหมาบริการ  ได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยปลาเเละปลูกต้นไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระน้ำ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันต้นไม้เเห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561