งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ บ้านบางระกำ ตำบลชะเมา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช