เพลี้ยกระโดดหลังขาว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวพรศรี โฉมทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจและ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวพื้นที่นาแปลงใหญ่