ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมการข้าว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมการข้าว