ปลูกต้นไม้

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายสุเทพ ฤทธิ์แสวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นมะพร้าว ณ บริเวณสระน้ำ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560