มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานพันธุ์ กข57

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข57 ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย