ข้าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมโครงการกรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมโครงการกรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายสุเทพ ฤทธิ์เเสวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าว