เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สำรวจแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าวในแปลงนาเกษตรกร

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะผู้เชียวชาญ

อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข57 ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมตามโครงกาเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมโครงการกรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ